Isnin, 20 April 2009

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
LatarbelakangKebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan.

Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia, proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat keMalaysiaan. Perancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik, mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara.

Rasional Penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah penting bagi sesebuah negara membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Dasar ini nanti akan dapat menjadi Garis panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa.

Penggubalan dasar ini perlu dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak dua ribu tahun yang lampau. Peranannya sebagai sebuah pusat pertemuan, telah melahirkan proses interaksi, pengenalan, penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur-unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia.

Dengan yang demikian, sebagai satu proses yang berterusan, penwujudan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia akan terus berlandaskan unsur-unsur dan tiga prinsip yang ditetapkan oleh Kerajaan sebagai Dasar Kebudayaan Kebangsaan iaitu:

(i) Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal rantau ini yang merangkumi kawasan Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand dan Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik (Polynesia, Melanesia dan Oceania) sehingga Malagasi adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan dan warisan Kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa (linguafranca). Kebudayaan serantau ini digambarkan oleh persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu - Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Dengan yang demikian, kebudayaan rakyat asal rantau ini dalam pengertian sempit atau luasnya kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada Kebudayaan Kebangsaan.

(ii) Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik, sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai budaya. Dengan itu unsur-unsur budaya Cina, India Arab, Barat dan lain-lain yang sesuai dan wajar diberi penimbangan dan penerimaan dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dengan Perlembagaan dan prinsip-prinsip Rukun Negara dan kepentlngan nasional serta asas-asas moral dan kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya.

(iii) Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan - Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal dan kerana itu patut menjadi unsur yang penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara, di samping telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini. Ketiga-tiga prinsip asas di atas adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971.

ObjektifPembangunan Kebudayaan Kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatupadu. Dengan yang demikian usaha-usaha pembentukan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai tiga objektif penting iaitu:

(i) Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui Kebudayaan;
(ii) Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan Kebangsaan; dan
(iii) Memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi.
Strategi dan Pelaksanaan Objektif dasar ini boleh dicapai melalui strategi-strategi berikut:
(i) Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya;
(ii) Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat, mendokong dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan;
(iii) Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia;
(iv) Memenuhi keperluan sosiobudaya; dan
(v) Meninggikan taraf dan mutu kesenian.

Di samping Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan, penglibatan pihak lain juga adalah penting dalam pelaksanaan dasar ini. Mereka termasuklah Kementerian-kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan Pusat, Kerajaan-kerajaan Negeri, badan-badan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan-pertubuhan kebudayaan.
Peranan Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan dalam pelaksanaan matlamat dan strategi dasar ini adalah penting. Antara lain Kementerian ini menguruskan penyelidikan, pembangunan dan penggalakan, pendidikan dan pengembangan kesenian dan perhubungan ke arah kemajuan kebudayaan kebangsaan. Usaha-usaha itu dicapai melalui aktiviti-aktiviti pembangunan, persembahan seni oleh Kompleks Budaya Negara sebagai pengelola dan urusetia perhubungan kebudayaan antarabangsa, Majlis Kebudayaan Negeri, khidmat nasihat bagi mengukuhkan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan dan kerjasama dengan badan-badan antarabangsa.

Peranan Kementerian/Jabatan, Kerajaan-kerajaan Negeri dan badan-badan berkanun yang lain adalah sama penting dalam melaksanakan strategi dasar ini di dalam pengurusan harian dan pelaksanaan dasar-dasar semasa. Peranan pihak swasta dan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan kian diperlukan di mana badan-badan ini boleh memainkan peranan menjalankan usaha pembinaan dan kemajuan kebudayaan di peringkat organisasi masing-masing dan seterusnya membiayai penajaan program atau projek-projek kebudayaan.

PenutupPenggubalan dan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu-padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Namun demikian pelaksanaannya adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini kerana dengan keinsafan itu sahaja Kebudayaan Kebangsaan akan dapat dibezakan dengan kebudayaan kesukuan atau kebudayaan kaum. Kebudayaan yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah.

Selasa, 14 April 2009

BATU BELACHAN BUKIT SELAMBAU

BAGI PENYOKONG PKR YG BEGITU RAMAI DI LADANG INI, CUBA FIKIR-FIKIR LA MASA DEPAN ANDA.......
KEHIDUPAN MASYARAKAT YG AMAT MENYEDIHKAN DGN KESEMPITAN HIDUP YANG AMAT KETARA SEKALI.
JIKA ANDA TIDAK BERUBAH SELAGI ITU LAH,ANDA HIDUP DALAM KEDHAIFAN DAN KEMELARATAN.
CALON PILIHAN ANDA TIDAK MAMPU MENGUBAH NASIB ANDA.
SEMOGA PIMPINAN MIC, AMBIL CAKNA DI ATAS PERMASALAHAN YG BEGITU KETARA INI.

DI SINI LAH TEMPAT PENGUNDI DI PETI UNDI BATU BELACHAN MEMBUANG UNDI.KEPUTUSAN BERPIHAK KPD CALON BN MELEBIHI SEBANYAK 82 UNDI BAGI PETI UNDI INI.TETAPI APAKAH SEJUMLAH ATAU SEPARUH LAGI DARI WARGA BATU BELACHAN YG MEMILIH YB MANIKUMAR DARI PKR DAPAT MEMBERI ATAU MEMBANTU MEREKA..BAGI MENGATASI MASALAH YG YG TELAH DISENARAIKAN SPT MASALAH KEMISKINAN,KEMUDAHAN ASAS DAN PELBAGAI MASALAH LAGI.


BERMULA DARI TADIKA,ANAK-ANAK DIASUH BAGAIKAN KAIN PUTIH.MELENTUR BULUH BIARLAH DARI REBUNGNYA. OLEH ITU WARGA BATU BELACHAN ,MARI LAH SAMA-SAMA KITA MENJAYAKAN PROGRAM MALAYSIA PERKASA-ONE MALAYSIA RAKYAT DIUTAMAKAN-PERFORMANCE NOW.MASYARAKAT INDIA DI ESTATE BUKIT SELAMBAU DAN LUBUK SEGINTAH ESTATE PERLU MENUKAR SIKAP MEREKA JIKA KEPENTINGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDIA DIUTAMAKAN DEMI MENJAMIN MASA DEPAN KAUM INDIA.
ILMU LA H YG DAPAT MENJAMIN MUTU KEHIDUPAN YG SELESA DAN MASYARAKAT AKAN BERUBAH JIKA ILMU DIUTAMAKAN.PADA HARI TU..PIHAK KEDA DAH MENJENGUK DAN MENINJAU UNTUK PEMBAIKAN SETELAH BERTAHUN WARGA KG INI TERPUTUS PERHUBUNGAN.HANYA MOTORSIKAL DAN BASIKAL YG BOLEH MELALUINYA.INDUSTRI KECIL(KUIH-MUIH) SGT SUKAR UNTUK MEMASARKANNYA DISEBABKAN TERPUTUS JALAN PERHUBUNGAN INI.
ADAKAH YB MANIKUMAR DAPAT MENYEGERAKAN KEPERLUAN KEMUDAHAN ASAS INI.kalau TIDAK nasib la PENGUNDI BKT SELAMBAU YG MENGUNDI DAN MEMILIH CALON yg menjadi PILIHAN MEREKA...
ADAKAH JALAN (PEMBINAAN CULVERT) DI KG PAYA BENDANG INI SUDAH SIAP DIBINA OLEH PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB SEMASA KEMPEN PILIHANRAYA KECIL LEPAS.
atau adakah ADUN BKT SELAMBAU YB MANIKUMAR TELAH MENJEJAKKAN KAKINYA DI SINI?
ATAU SEKADAR GIMIK POLITIK HANYA MENJENGUK SEMASA MENIKMATI GULAI KAWAH DIRUMAH PAK AYOB SAHAJA??//
Ahad, 12 April 2009

RUKUN NEGARA

Bagaimana Masalah 13 Mei 1969 Boleh Membentuk Perpaduan Negara Malaysia Yang Lebih Baik

1.0 PENDAHULUAN
Tanggal 13 Mei 1969 tercetus satu detik hitam dalam lipatan sejarah negara. Pertelingkahan kaum yang berlaku telah mengakibatkan negara kehilangan banyak nyawa dan kerugian harta benda. Ia mempunyai kaitan rapat dengan Pilihanraya Umum 1969 dan merupakan puncak manifestasi masalah perpaduan kaum di Malaysia. Dalam pilihanraya tahun tersebut banyak isu-isu sensitif telah dibangkitkan dan ditimbulkan seperti bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Dalam pilihanraya tahun 1969 Parti Perikatan gagal memperolehi majorirti dua per tiga dalam Dewan Rakyat manakala Parti Gerakan Dan DAP yang berjaya memeprolehi sebanyak 25 kerusi telah mengadakan perarakan di Kuala Lumpur sambil menghina bangsa Melayu. Hal ini memberikan tamparan hebat kepada orang Melayu dan akhirnya UMNO telah mengadakan perarakan balas sebagai bantahan terhadap penghinaan parti DAP dan Gerakan. Dalam suasana tegang dan penuh emosi maka tercetuslah peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa tersebut telah mengorbankan ramai orang dan telah mengakibatkan kerugian harta benda yang banyak. Ia juga telah menyebabkan negara kita telah menjadi tumpuan dunia. Sebenarnya Masalah 13 Mei ini merupakan masalah perpaduan yang telah lama berakar umbi dalam masyarakat majmuk Malaysia sebelum tahun 1969 lagi. Masalah ini telah disebabkan oleh British yang telah memainkan peranan yang cukup besar untuk mewujudkan keadaan sedemikian rupa.
1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Peristiwa 13 Mei 1969 Banyak faktor yang telah mempengaruhi berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Antaranya ialah:
1.1.1 Dasar Pecah Dan Perintah British Pada Zaman pemerintahan British, British telah mewujudkan kelompok-kelompok etnik berdasarkan kegiatan ekonomi. Ini dilakukan untuk menjaga kepentingan mereka agar tidak terjejas dengan kewujudan perpaduan kaum kerana mereka mahu mengeksploitasi semaksima mungkin kekayaan semulajadi Malaysia. Justeru mereka telah menetapkan status dan perana yang berbeza bagi setiap kaum seperti orang Melayu digalakkan tinggal di kampung, kaum Cina digalakkan tinggal di bandar manakala kaum India digalakkan tinggal di estet-estet. Dasar ini telah berjaya direalisasikan dan kesannya interaksi antara kaum-kaum menjadi terbatas hanya di pejabat dan pasar sahaja. Apabila ini berlaku maka lahirlah perasaan prasangka antara satu kaum dengan kaum yang lain. Prasangka yang wujud inilah yang telah mengapi-apikan lagi tercetusnya sentimen 13 Mei 1969.
1.1.2 Sistem Pendidikan Yang Berasingan Sebelum Laporan Razak dikemukakan, Malaysia tidak mempunyai satu asas atau sistem pendidikan nasional. Apa yang wujud ialah empat aliran pendidikan yang berlaianan iaitu Aliran Inggeris, Melayu, Cina dan India. Bagi kaum India mereka telah menguna pakai silibus yang diambil dari negara india untuk diajar kepada anak-anak mereka. Begitu juga dengan kaum Cina dan Melayu. Ini telah menyebabkan tiada keseragaman dari segi identiti dan fahaman kerana Negara China contohnya mengamalkan fahaman komunisme dan silibus yang diambil dari Negara China mempunyai unsur-unsur komunisme tetapi lain pula dengan kaum lain yang berteraskan fahaman yang lain. Selain itu tidak terdapat satu bahasa pengantar yang seragam telah menyebabkan setiap kaum hanya tahu bercakap dalam bahasa ibunda masing-masing sahaja. Ini telah menyebabkan timbulnya pelbagai masalah yang telah menggugat perpaduan kaum. Ini telah memberikan satu imapak buruk dalam pembentukan perpaduan kaum di Malaysia.
1.1.3 Perbezaan Agama Dan Kebudayaan Perbezaan budaya dan agama merupakan salah satu lagi punca berlakunya masalah perpaduan kaum di Malaysia. Kaum Melayu sebahagan besarnya beragama Islam, kaum Cina beragama sama ada Buddha, Lao-Tze, Taoisme, Confucius manakala kaum India beragama Hindu. Disamping itu terdapat ramai juga yang beragama Kristian. Setiap kaum pula mempunyai kebudayaan yang berlainan dan ini menambahparahkan lagi masalah perpaduan kaum di Malaysia. Masalah perpaduan ini bukannya bermula disebabkan agama yang dianuti oleh kaum-kaum yang terdapat di Malaysia menggalakkan penganutnya memusuhi agama lain tetapi ia berpunca dari sikap jahil terhadap agama-agama lain hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Inilah punca yang telah mengakibatkan peristiwa 13 Mei 1969 berlaku.
1.1.4 Aktiviti Ekonomi Yang Berlainan Masyarakat Melayu kebanyakan terdiri daripada petani yang tinggal di kampung manakala masyarakat cina telah mewarisi pekerjaan turun temurun keluarga mereka iaitu beniaga dan kebanyakannya tinggal di bandar dan Masyarakat India pula bekerja sebagai penoreh di estet-estet dan tinggal di estet-estet. Kegiatan ekonomi yang berbeza ini telah mewujudkan jurang pendapatan yang berbeza anatara satu kaum dengan kaum yang lain. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dan persaingan ekonimi secara tidak sihat dan pada kemuncaknya berlakulah peristiwa 13 Mei 1969.
1.1.5 Persatuan-persatuan Etnik Struktur masyarakat Malaysia yang terdiri dari berbagai-bagai kaum telah melahirkan banyak persatuan-persatuan politik sosial dan ekonomi yang berasakan kaum masing-masing. Perkara ini telah memeperkuatkan lagi rasa syak wasangka di antara satu sama lain kerana persatuan-persatuan ini hanya memperjuangkan kepentingan kumpulan kaum yang diwakilinya sahaja tanpa menghiraukan kaum-kaum yang lain. Parti-parti politik yang berbentuk perkauman seringkali mengeksploitasi perbezaan-perbezaan yang wujud di kalangan kaum hingga menimbulkan rasa tidak puas hati yang ketara antara satu kaum dengan kaum yang lain.
1.1.6 Pendudukan Jepun Salah satu punca permusuhana orang Melayu dengan Orang Cina ialah akibat Pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Ini kerana Jepun memberi layanan yang lebih istimewa kepada orang Melayu berbanding orang Cina kerana Jepun masih lagi dipengaruhi sentimen peperangan dengan negara China pada akhir kurun ke 19 dan awal kurun ke 20. Ini menyebabkan tentera Jepun bersikap pilih kasih dalam hal yang melibatkan kaum Melayu dan Cina. Jepun juga telah melantik orang Melayu sebagai askar dan polis berbeza dengan orang Cina yang tidak diberi peluang untuk menjawat sebarang jawatan. Ketika itu kebanyakan orang Cina menyertai MPAJA (Malaysian People Anti Japanese Army). Keadaan bertambah buruk apabila kebanyakan tentera Jepun yang menyerang MPAJA ialah terdiri daripada orang Melayu dan ini telah menimbulkan persengketaan antara orang Melayu dengan Orang Cina dan kemuncaknya ialah pada 13 Mei 1969.
1.17 Membangkitkan Soal Sensitif Pada Pilihanraya Umum 1969. Semasa kempen pilihanraya tahun 1969 parti-parti politik yang bertanding telah memainkan isu-isu yang sensitif seperti kedudukan istimewa orang Melayu, soal bahasa dan kerakyatan untuk memancing undi daripada orang ramai. Ini telah menimbulkan pelbagai rasa tidak puas hati antara kaum dan akhirnya setelah memenangi kerusi yang agak banyak dan berjaya menafikan majoriti dua per tiga parti Perikatan, parti DAP dan Gerakan telah berarak untuk menghina orang melayu. Tambah memburukkan lagi keadaan ialah orang Melayu melalui UMNO telah mengadakan perhimpunan balas untuk menangkis penghinaan parti DAP dan Gerakan. Keadaan menjadi tidak terkawal dan akhirnya meletuslah peristiwa hitam 13 Mei 1969.
1.2 Gambaran Detik-Detik 13 Mei 1969 Secara Ringkas Pada 13 Mei 1969 anggota Parti Gerakan dan DAP yang telah berjaya memenangi sebanyak 35 kerusi dan berjaya menafikan majoriti dua per tiga kerajaan Parti Perikatan telah mengadakan perarakan untuk meraikan kemenangan mereka dalam pilihanraya tahun 1969. Ketika perarakan berlangsung mereka gagal mengawal emosi hingga membangkitkan soal-soal sensitif seperti mempertikaikan ketuanan Melayu yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Dalam masa yang sama pihak komunis dan kongsi gelap turut memainkan peranan mengeruhkan keadaan hingga berlaku cacian, provokasi dan hinaan terhadap bangsa Melayu. Hal ini telah menimbulkan kemarahan yang amat sangat kaum Melayu lalu mereka bertindak balas selepas sekumpulan Melayu diserang oleh sekumpulan Cina dari Setapak. Orang Melayu yang bertindak balas ini ialah mereka yang mengikuti perarakan anjuran UMNO Selangor yang diketuai oleh Datuk Harun Idris di Kampung Baru. Perarakan yang dianjurkan oleh UMNO Selangor ini telah mendapat kelulusan daripada pihak polis kerana beberapa sebab iaitu: 1. DAP dan gerakan telah mengadakan perarakan sama ada secara haram atau tidak sejak 11 Mei 1969 lagi 2. Perasaan Orang Melayu di ibu negara pada ketika itu selepas pilihanraya memuncak akibat cacian yang berbaur perkauman dan jika ia dibatalkan ia akan mencetuskan rusuhan kaum. 3. Adalah difikirkan bahawa jaminan yang sebaik-baiknya untuk mencegah kekacauan ialah dengan membenarkan perarakan yang dijalankan secara rapi. 4. Janji Datuk Harun Idris dan pengikutnya untuk berarak secara aman.
Serangan balas oleh Orang Melayu tersebut telah menimbulkan kekecohan yang akhirnya telah mengorbankan banyak nyawa serta telah menyebabkan kerugian harta benda yang banyak. Maka tercetuslah episod berdarah 13 Mei 1969 yang sehingga kini masih diperkatakan.
2.0 Usaha Membentuk Perpaduan Kaum
Usaha membentuk perpaduan kaum merupakan satu perlkara yang amat penting untuk membentuk satu negara yang utuh. Menyedari hakikat tersebut, kerajaan telah berusaha membentuk perpaduan kaum di negara Malaysia agar Malaysia mampu maju seiring dengan negara lain di dunia. Perpaduan boleh diertikan sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyaralat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanahair. Perpaduan boleh dicapai melalui dua cara utama iaitu : 1) Integrasi Satu merupakan proses bagi mewujudkan identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesuatu unit politik. 2) Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses bagaimana kumpulan-kumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Namun dalam jika diteliti kedua-dua aspek di atas kerajaan lebih banyak mengusahakan pembentukan perpaduan kaum melalui proses integrasi kerana melalui proses integrasi setiap etnik akan dapat berkongsi satu identiti nasional dan apabila ini berlaku maka secara logiknya akan wujudlah proses asimilasi. Namun begitu apa yang ingin difokuskan di sini ialah usaha kerajaan membentuk perpaduan selepas peristiwa 13 Mei 1969.
2.1 Usaha Segera Untuk Membentuk Perpaduan Selepas Peristiwa 13 Mei 1969
2.1.1 Mengisytiharkan Darurat Ketika peristiwa 13 Mei 1969 berlaku keadaan amat tidak terkawal dan pertempuran antara kaum berlaku akibat suasana tegang. Untuk meredakan ketegangan keadaan ini kerajaan telah mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969 di seluruh negara. Tujuan diisytiharkan darurat ialah pertama untuk menenangkan keadaan yang tidak terkawal. Kedua ialah untuk memberi masa kepada pihak yang terlibat bertenang dan berfikir secara rasional tindakan mereka. Ketiga untuk cuba menghentikan kekacauan yang berlaku dalam masa yang singkat.
2.1.2 Membentuk Majlis Gerakan Negara (MAGERAN ) Setelah mengisytiharkan darurat di seluruh negara pada 16 Mei 1969 kerajaan telah menubuhkan Majlis Gerakan Rakyat (MAGERAN) yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak. Turut menganggotai MAGERAN ialah pemimpin-pemimpin parti politik, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan pegawai-pegawai tinggi polis dan tentera. Antaranya ialah Tun Dr. Ismail, Tan Siew Sin, Tun G.T Sambatan, Dato’ Hamzah Bin Abu Samah, Tan Sri Muhammad Ghazali Shafie, Tan Sri Abdul Kadir Shamsuddin, Tan Sri Mohd Salleh Ismail dan Jeneral Tunku Osman Tunku Mohd Jiwa. Fungsi utama MAGERAN ini ialah: 1. Mengembalikan keamanan dan undang-undang negara. 2. Menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna. 3. Mengembalikan suasana keharmornian dan kepercayaan antara kaum di Malaysia. Dengan wujudnya MAGERAN maka sistem kerajaan berparlimen telah digantung dan semua kuasa pentadbiran telah dipusatkan kepada MAGERAN. Fungsi kerajaan berparlimen mula dipulihkan semula pada 23 Februari 1971.
2.1.3 Menubuhkan Majlis Perundingan Negara Majlis perundingan Negara telah ditubuhkan pada bulan Januari 1970 untuk membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Majlis Perundingan Negara telah dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak. Ahli-ahli majlis ini terdiri daripada wakil-wakil: a) Menteri-menteri yang menganggotai MAGERAN. b) Kerajaan-kerajaan Negeri. c) Parti-parti Politik. d) Sabah dan Sarawak. e) Kumpulan-kumpulan Agama. f) Badan-badan Profesional. g) Perkhidmatan Awam. h) Kesatuan Sekerja Dan Persatuan Majikan. i) Wartawan. j) Persatuan Guru-guru. k) Kumpulan Minoriti. Fungsi utama Majlis Perundingan Negara ini ialah untuk meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan pelbagai kaum. Ia juga bertindak sebagai penasihat kepada MAGERAN mengenai perkara-perkara yang bersangkutan dengan perhubungan dan integrasi kaum di Malaysia.
2.1.4 Memperkenalkan Rukun Negara. Menyedari masyarakat berbilang kaum di Malaysia tidak mempunyai satu hala yang jelas maka kerajaan telah memperkenalkan rukun negara untuk memberi garis panduan yang lebih jelas kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Rukun negara adalah manifestasi idealogi nasional dengan tujuan untuk mencapai perpaduan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum, warna kulit, bangsa dan agama. Konsep rukun negara yang dibentk oleh MAGERAN ini pada asasnya ialah untuk membentuk corak masyarakat Malaysia berdasarkan prinsip hidup yang telahpun wujud dan boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia. Antaranya ialah: 1) Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. 2) Memelihara cara hidup demokratik. 3) Mencipta suatu masyarakat yang adil dan kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. 4) Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi yang kaya dan pelbagai corak. 5) Membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi. Konsep rukun negara telah dibahagikan kepada lima prinsip iaitu: 1. Kepercayaan Kepada Tuhan. 2. Kesetiaan kepada Raja Dan Negara.. 3. Kedaulatan Undang-undang 4. Keluhuran Perlembagaan. 5. Kesopanan Dan Kesusilaan
2.1.5 Pembentukan Majlis Muhibah
Majlis Muhibah ini telah ditubuhkan atas arahan daripada MAGERAN. Majlis ini telah diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ia diadakan di setiap peringkat iaitu peringkat pusat, daerah negeri dan kawasan. Ini bertujuan untuk memastikan matlamat penubuhan majlis ini berjaya di segenap lapisan masyarakat Malaysia. Majlis ini berperanan untuk menggalakkan perkembangan muhibah di kalangan pelbagai kaum dan berusaha ke arah memulihkan kembali kepercayaan dan keyakinan di kalangan pelbagai kaum di Malaysia yang telah musnah akibat peristiwa hitam 13 Mei 1969.
2.1.6 Penyusunan Semula Politik (Barisan Nasional) Apabila berlakunya masalah 13 Mei, kebanyakan parti-parti politik mula menyedari peri pentingnya bersatu dalam satu barisan yang menggabungkan pelbagai kaum. Justeru wujudlah Barisan Nasional yang lahir atas kesedaran untuk mengatasi maslah perpaduan kaum akibat peristiwa 13 Mei 1969. Ia dianggotai oleh Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Kongres India Malaysia (MIC) dan Persatuan Cina Malaysia (MCA) serta enam lagi parti politik. Tujuan pembentukan Barisan Nasional ialah untuk mengurangkan perpecahan politik dan sesuai dengan pindaan Perlembagaan 1971. Rombakan politik ini telah berjaya menampakkan hasil yang cukup memberangsangkan kerana semua pihak semakin mula memahami kepentingan perpaduan kaum.
3.0 Dasar-Dasar Kerajaan Untuk Membentuk Perpaduan Yang Lebih Baik Selepas Peristiwa 13 Mei 1969
Peristiwa 13 Mei 1969 telah memberikan impak negatif terhadap perpaduan rakyat Malaysia. Kerajaan pimpinan Tun Abdul Razak Dato’ Hussein menyedari akan hal ini kerana jika ia tidak dibendung atau disekat ia akan mencetuskan satu situasi yang tidak diingini sekali lagi. Justeru pelbagai langkah telah diambil untuk mengatasi maslah ini melalui dasar-dasar yang dibentuk untuk membina perpaduan di kalangan masyarakat berbilang bangsa.
3.1 Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar ini telah diperkenalkan pada tahun 1970 dan mempunyai matlamat serampang dua mata iaitu: 3.1.1 Pembasmian Kemiskinan Tanpa Mengira Kaum Melalui dasar ini kerajaan bertindak untuk merapatkan jurang kekayaan antara golongan kaya dan golongan miskin tanpa mengira kaum kerana ketidakseimbangan kekayaan terutamanya antara kaum hanya akan mencetuskan suasana yang tidak harmorni akibat rasa tidak puas hati anatara satu sama lain. Justeru untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru ini kerajaan telah memberi banyak tumpuan kepada golongan seperti pekebun-pekebun kecil, penghuni estet, petani nelayan dan pesawah. Antara program dan perancangan yang telah dilaksanakan ialah seperti berikut: a) Penyediaan infrastruktur parit dan taliair termasuk pemberian subsidi dan kredit bagi membolehkan pesawah melaksanakan penanaman padi dua kali setahun. b) Menyediakan skim penanaman semula yang menggalakkan penggunaan benih kacukan berhasil tinggi, termasuk pemberian kredit dan subsidi sara hidup serta bantuan untuk pembiakan ikan dan kegiatan ternakan yang ditujukan kepada pekebun kecil. c) Menyediakan skim pemilikan bot dan pemberian subsidi kepada nelayan untuk membantu mereka memberi kelengkapan menangkap ikan yang perlu dan lebih berguna. d) Memlaksanakan rancangan pembukaan tanah baru yang membolehkan penghuni desa menyertai kegiatan pertanian moden, misalnya skim anjuran Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) serta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA). e) Melaksanakan penyediaan kemudahan sosial seperti klinik, hospital, sekolah bekalan air dan elektrik, rumah kos rendah dan peluang pekerjaan sebagai peniaga kecil bagi kumpulan berpendapatan rendah.
3.1.2 Penyusunan Semula Masyarakat Dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB) kerajaan juga memberi tumpuan untuk menyatupadukan semula masyarakat yang telah berpecah belah akibat ketidakseimbangan perolehan dan pengagihan kekayaan negara. Dalam dasar ini kerajaan menetapkan sasaran untuk pemilikan ekuiti dalam bidang perusahaan dan perniagaaan iaitu 70 peratus ekuiti rakyat Malaysia termasuk 30 peratus ekuiti bagi kaum Bumiputera pada tahun 1990. Selaras dengan usaha untuk menjayakan DEB kerajaan telah mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan DEB: i) Meningkatkan pendapatan da taraf hidup golongan kurang berupaya. ii) Menyusun semula corak guna tenaga dalam sektor ekonomi tertentu iii) Menyusun semula pemilikan ekuiti. iv) Melatih dan membentuk para usahawan dan pedagang baru di kalangan masyarakat bumiputera. v) Menambahkan kuota pendidikan di pusat-pusat pengajian tinggi di dalam dan luar negeri khas untuk pelajar Bumiputera. vi) Menambahkan bilangan bumiputera yang berkelayakan ikhtisas dan teknikal dalam sektor awam dan swasta. Untuk memastikan DEB akan berjaya mencapai matlamatnya kerajaan turut menggembleng tenaga jabatan kerajaan yang terlibat untuk menggerakkan instrumen DEB. Antara perbadanan yang mengambil bahagian untuk membantu kerajaan meningkatkan taraf ekonomi kaum Bumiputera ialah: 1. Permodalan Nasional Berhad (PNB). 2. Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS). 3. Perbadanan-perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN). 4. Bank Negara. 5. Bank Pembangunan Malaysia Berhad. 6. Skim Amnah Saham Bumiputera. 7. Majlis Amanah Rakyat (MARA). 8. Pusat Daya Pengeluaran Negara (PDPN).
3.1.2 Pencapaian DEB Setelah Tahun 1990. Setelah tahun 1990 tahun yang dijangkakan untuk mencapai matlamat DEB tiba, DEB masih lagi belum berjaya mencapai matlamat sepenuhnya seperti pemilikan ekuiti Bumiputera sebanyak 30 peratus dalam aktiviti ekonomi. Namun begitu banyak juga kejayaan yang telah dicapai seperti purata pendapatn isi rumah yang bertambah, pengurangan kadar kemiskinan telah dapat dikurangkan dan pengenalan kaum berdasarkan aktiviti ekonomi telah berkurangan.
3.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah hasil daripada Akta Pelajaran 1961 yang berdasarkan syor laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Ia telah dimaktubkan dalam Ordinan Pendidikan 1957. Pada amnya dasar ini bertujuan untuk membantu menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan keturunan melalui sistem pelajaran yang menitikberatkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama serta berasaskan kokurikulum, peperiksaan dan kegiatan kokurikulum yang sama. Antara langkah yang telah diambil ialah:
1. Bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah rendah. 2. Bahasa Melayu dan Inggeris diwajibkan di semua sekolah menengah.
Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di semua sekolah diperkenalkan secara berperingkat-peringkat. Bahasa Melayu mula diperkenalkan di sekolah rendah pad athaun 1970 tetapi mulai tahun 1983 semua kursus tahun pertama di peringkat universiti diajar dalam Bahasa Melayu. Objektif utama sistem pelajaran kebangsaan ialah untuk memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Antara matlamat lain dasar ini ialah: i) Untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. ii) Menggalakkan perkembangan ekonomi, umpamanya menyediakan tenaga kerja khasnya dalam bidang sains dan teknologi. iii) Menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial dan politik negara. iv) Membentuk satu masyarakat majmuk yang bersatu padu dan saling memahami antara satu sama lain. v) Mengurangkan pembaziran tenaga kerja akibat terlalu ramai murid yang keciciran dari alam persekolahan pada usia yang muda hingga mengurangkan potensi kerja negara. vi) Mendemonstrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yag kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar.
Antara strategi yang telah dilaksanakan pula ialah: a) Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama. b) Mengadakan kurikulum dan peperiksaan yang sama di semua sekolah. c) Memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada 1982 berdasarkan kemahiran 3M iaitu Membaca, Menulis dan Mengira serta memperkenalkan. Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988. d) Mempertingkatkan pendidikan rohani, disiplin dan keagamaan. e) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang dapat memupuk disiplin dan perpaduan. f) Memperluaskan pendidikan teknik dan vokasional dan mempelbagaikan kemudahan pelajaran.
Langkah-langkah di atas amat penting untuk memupuk perpaduan terutamanya langkah yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama. Ini akan memberikan kefahaman dan rasa saling memahami sambil dapat menghindarkan rasa curiga antara satu sama lain kerana mereka dapat berinteraksi dengan menggunakan satu bahasa tunggal iaitu Bahasa Melayu. Melalui aktiviti ko-kurikulum pula akan dapat melahirkan insan generasi yang dapat menghargai perpaduan dan bermoral tinggi agar tidak berlaku lagi ulangan kepada peristiwa 13 Mei 1969. Ia juga boleh dihayati menerusi falsafah pendidikan negara yang telah ditetapkan seperti berikut: “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. Jika diteliti falsafah pendidikan negara di atas nyata bahawa dasar pendidikan negara adalah satu dasar yang diwujudkan untuk menyemai rasa cinta kepada negara yang secara simboliknya menuntut usaha ke arah mempereratkan perpaduan antara satu sama lain agar kisah 13 Mei 1969 tidak akan berulang.
3.3 Dasar Kebudayaan Kebangsaan Sebagai sebuah negara yang rakyatnya berbilang bangsa, kaum dan agama Malaysia tidak lari daripada aspek kepelbagaian budaya anatara satu sama lain. Melalui dasar ini unsur-unsur kebudayaan dapat dignakan untuk membentuk warganegara yang lebih baik dan membina negara bagi mencerminkan satu keperibadian Malaysia. Dasar Kebudayyan Kebangsaan telah dirangka berteraskan tiga prinsip utama yang telah ditetapkan oleh Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 iaitu: I) Kebudayaan Kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini; II) Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur Kebudayaan Kebangsaan. III) Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan.
Dasar ini juga penting kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan mempunyai kebudayaan yang berbeza kerana ia dapat saling memberi kefahaman tentang budaya masing-masing agar perasaan prasangka anatara satu sama lain dapat dihindari. Antara lain dasar ini juga menolak unsur-unsur barat yang tidak sesuai daripada meresap masuk dan mempengaruhi kebudayaan rakyat Malaysia. Matlamat Dasar Kebudayaan Kebangsaan ialah: i) Membantu mencapai perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. ii) Memupuk dan menjamin keutuhan identiti kebangsaan. iii) Memperkayakan dan mempertingkatkan mutu kehidupan manusia dan menanam sikap kerohanian yang seimbang dengan pembangunan kebendaan di Malaysia.
3.3.1 Pelaksananan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dalam membentuk apa jua dasar perkara yang paling penting ialah soal pelaksanaan keran jika ia hanya sempurna di atas kertas tetapi tidak dapat diterjemahkan ke dunia nyata maka tiada gunanya ia dibentuk. Begitu jua dalam soal Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang telah dilaksanakan seperti di bawah agar matlamatnya tercapai: 1. Memperbanyakkan dan mengembangkan pertunjukan kebudayaan di peringkat negeri dan nasional. 2. Memberi latihan dan menyokong pergerakan-pergerakan kebudayaan. 3. Meningkatkan taraf dan mutu berbagai-bagai bidang seni di negara kita. 4. Memupuk kesedaran kebangsaan. 5. Memenuhi keperluan sosiobudaya negara.
3.4 Dasar Pembangunan Nasional (DPB) Dasar Pembangunan Nasional (DPB) diumumkan oleh Datuk Seri Doktor Mahathir Mohammad pada 17 Jun 1991 di parlimen. DPN dilaksanakan bagi menggantikan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan ia terkandung dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) bagi tempoh tahun 1991-2000. Melalui dasar ini ia masih lagi mengekalkan tujuan asas DEB dan bermatlamatkan untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil . Matlamat akhir dasar ini ialah untuk membentuk perpaduan kaum. DPN merangkumi beberapa aspek penting seperti berikut: a) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. b) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan. c) Mengurang dan akhirnya menghapuskan keadaan ketidaksamaan dan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi dalam negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi daripada pembangunan ekonomi untuk semua rakyat Malaysia. d) Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi di kalangan negeri-negeri dan di antara kawasan luar bandar dan bandar. e) Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi, di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara. f) Memajukan pembangunan sumber manusia termasuk mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin dan produktif serta meningkatkan kemahiran-kemahiran perlu bagi menghadapi cabaran dalam pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat. g) Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. h) Memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi, perhatian yang sewajarnya perlu diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi dalam jangka panjang bagi memastikan pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan.
Melalui DPN terdapat empat perkara yang telah digariskan kepada pendekatan strategi ekonomi DEB iaitu: a) Mengalih tumpuan membasmi kemiskinan di kalangan golongan termiskin di samping mengurangkan kemiskinan relatif. b) Menumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. c) Meningkatkan penekanan kepada sektor swasta untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan semula masyarakat d) Memberikan lebih tumpuan kepada pembangunan sumber manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. DPN merupakan kesinambungan usaha yang telah dilaksanakan menerusi DEB dan bertujuan untuk membina sebuah negara Malaysia yang lebih makmur dan sentosa.
4.0 Penutup Masalah 13 Mei 1969 jika dilihat dari satu aspek sememangnya banyak memberikan kesan negatif terhadap negara kita tetapi jika dilihat pula dari satu sudut yang lain ia sebenarnya banyak memberi kebaikan kepada kita semua rakyat Malaysia. Melalui peristiwa berdarah itulah kita kini dapat hidup dan membentk sebuah negara Malaysia yang aman damai, harmoni hinggakan menjadi sebutan dunia kerana sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum dapat hidup bersama dalam keadaan dan suasana yang aman damai. Jika dilihat faktor berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 kebanyakan disebabkan oleh peranan penjajah yang telah membentuk satu masyarakat yang mempunyai kelas dan tahap tertentu demi untuk memelihara kepentingan mereka di Tanah Melayu. Justeru setelah berlaku peristiwa 13 Mei kerajaan telah mengambil langkah untuk membentuk semula masyarakat Malaysia menerusi dasar-dasar dan tindakan segera yang telah diambil untuk memastikan bahawa kemakmuran negara akan terus terpelihara dan terjamin. Peristiwa 13 Mei merupakan satu titik tolak ke arah kebaikan kepada negara kita kerana selepas sahaja peristiwa tersebut berlaku amak semua pihak mulai sedar dan saling bekerjasama membentuk perpaduan yang lebih jitu seperti yang dapat kita saksikan kini. Apa yag perlu dilakukan kini oleh rakyat Malaysia ialah terus mendukung aspirasi nasional tanpa mengira apa pun fahaman politik dan salig membantu antara satu sama lain ke arah Malaysia yang lebih adil. Dasar-dasar yang dirangka oleh kerajaan pula haruslah didokong dan diberi sokongan yang sewajarnya agar ia berjaya mencapai matlamatnya. Selepas 13 Mei 1969 juga jelas menampakkan satu peningkatan yang amat membanggakan bagi negara kita dari segi pemupukan perpaduan kaum dan ia adalah hasl daripada usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan melalui dasar-dasar seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Dasar Pembangunan Nasional serta wawasan
SAIFUL AZRUL CHE LAH MOHD SYAHIR ISMAIL MOHD RIZAL SHAMSUDDIN
Rukun Negara mempunyai objektif-objektif seperti berikut:-
· Untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat
· Untuk memelihara cara hidup demokratik
· Untuk mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama
· Untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; dan
· Untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden

Strategi Mencapai Objektif Rukun Negara
· Menubuhkan Majlis Perpaduan Negara / Majlis Penasihat Perpaduan Negara pada tahun 1971
· Memasukkan unsur-unsur rukun negara ke dalam program agensi-agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO)
· Memasukkan unsur-unsur rukun negara ke dalam kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi
· Menyebatikan prinsip-prinsip rukun negara ke dalam peraturan pertubuhan dan dan ikrar rasmi; dan
· Melantik Panel Penasihat Lembaga Perpaduan Negara pada tahun 1974
Apabila Rukun Negara Tidak Dihayati
DIkirim oleh Sahabat MANTAP di Khamis, 13 Disember 2007

Oleh : Salza Hedra
Ekoran dari rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969, lantas Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ditubuhkan untuk memastikan keamanan negara terus terpelihara. MAGERAN kemudiannya telah mewujudkan Majlis Perundingan Negara bagi membincangkan Strategi Perpaduan Nasional. Pada tarikh kemerdekaan negara 31 Ogos 1970 maka ideologi negara iaitu Rukun Negara mula diperkenalkan.
Matlamat utamanya adalah untuk mengukuhkan perpaduan, memelihara corak hidup demokratik, mencipta sebuah masyarakat yang adil, menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai dan membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Rukun Negara merupakan satu manifestasi kecintaan kepada negara yang telah berjaya memupuk semangat perpaduan antara kaum di Malaysia. Ia adalah sesuatu yang sentiasa relevan dalam konteks negara kita.
Penulis masih ingat lagi di mana setiap pagi dalam perbarisan pagi selepas menyanyikan lagu Negaraku, pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengikrarkan Rukun Negara sebelum mendengar ucapan Guru Besar. Rukun Negara juga perlu dihafal oleh setiap pelajar dan kadang-kadang ia menjadi salah satu soalan penting oleh guru kelas. Ianya memberikan makna terbesar dalam kehidupan rakyat Malaysia sehingga ke hari ini.
Prinsip pertama Rukun Negara yang pertama; Kepercayaan Kepada Tuhan. Di Malaysia, agama Islam adalah agama rasmi negara sepertimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan hak beragama juga diberikan kepada semua rakyatnya. Mereka bebas menjalankan atau mengamalkan kepercayaan masing-masing. Manusia yang berpegang kepada agama mudah untuk diuruskan.
Mana-mana agama sekalipun menggalakkan kebaikan dan menegah melakukan perkara yang terlarang. Di Malaysia terdapat masjid, tokong, kuil-kuil dan gereja. Ini dengan jelas membuktikan bahawa prinsip pertama Rukunegara dipraktikkan oleh Kerajaan. Lantaran itu, kenapa mesti wujud demonstrasi yang kononnya di Malaysia penganut-penganut agama tertentu dikekang daripada melaksanakan kepercayaan mereka? Apakah benar tuduhan mereka ini?
Isu agama amat sensitif untuk dibincangkan secara terbuka. Mana-mana perkara yang menyentuh sensitiviti kaum amat dipandang serius oleh kerajaan. Justeru itu kerajaan tidak menggalakkan isu seperti ini dibincangkan secara terbuka. Lebih ditakuti apabila isu sebegini diperalatkan oleh individu-individu atau badan-badan tertentu untuk kepentingan peribadi atau politik mereka.
Prinsip kedua Rukun Negara adalah Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara. Rakyat dituntut untuk setia kepada Raja dan negara. Prinsip ini secara jelas mengakui bahawa DYMM Yang DiPertuan Agong merupakan Ketua Negara dan Raja-Raja Melayu merupakan Ketua Negeri. Raja adalah lambang kesatuan dan penyatuan rakyat serta pelindung hak istimewa kaum peribumi. Menderhaka kepada Raja bermaksud menderhaka kepada negara. Setiap rakyat sesebuah negara itu wajib setia kepada negara sekiranya mereka mengakui diri mereka adalah rakyat negara itu.
Apa akan jadi sekiranya ada golongan yang memperalatkan Raja demi kepentingan politik mereka? Apa akan jadi sekiranya kesetiaan yang ditunjukkan bukan kepada Raja negara ini tetapi kepada Raja di luar negara? Apa akan terjadi sekiranya ada tindakan mengundang campur tangan pemimpin negara luar dalam hal ehwal dalaman negara sendiri. Dalam senario ini, rasa cinta dan setia mereka kepada Raja dan negara boleh dipertikaikan.
Prinsip ketiga Rukun Negara adalah Keluhuran Perlembagaan. Perlembagaan negara dibentuk dengan berpaksikan kepada senario tanahair tercinta. Ianya luhur, suci, unggul dan merupakan undang-undang utama negara. Rakyat dituntut supaya menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankannya.
Kita hairan sejak kebelakangan ini seolah-olah adanya usaha daripada golongan tertentu untuk mengubah Perlembagaan apabila mereka mula merasakan bahawa Perlembagaan negara sudah tidak relevan lagi apatah lagi bila dilihat hanya menguntungkan orang-orang Melayu sahaja. Lebih malang lagi, ramai di kalangan rakyat Malaysia tidak langsung mengetahui dan memahami Perlembagaan Negara sendiri. Justeru itu, mereka mudah dipengaruhi oleh golongan yang mempunyai kepentingan dan agenda tersembunyi.
Prinsip keempat Rukun Negara adalah Kedaulatan Undang-Undang. Rakyat dituntut untuk mematuhi undang-undang dan ditegah melanggarinya. Rakyat bertanggungjawab memelihara kedaulatan undang-undang negara kerana dengannya kita akan hidup aman dan damai.
Akhir-akhir ini juga terdapat golongan tertentu yang memperlekehkan undang-undang negara; melakukan demonstrasi jalanan tanpa permit untuk meluahkan rasa tidak puashati mereka - BERSIH (pilihan raya), HINDRAF (penghapusan etnik) dan pengamal undang undang (sistem pelantikan hakim dan kebebasan bersuara).
Undang undang perlu diberi keutamaan kerana ia adalah lambang kedaulatan negara. Ia merupakan peraturan dan tatacara perlakuan untuk memastikan negara sentiasa selamat daripada ancaman dalaman dan luaran.
Prinsip kelima Rukun Negara adalah Kesopanan dan Kesusilaan. Kedua-dua perkara ini berkaitan dengan adab dan adat ketimuran yang tinggi nilai dan budayanya. Sebagai negara yang beradab dan berbudaya, jangan sesekali kita menghina dan memalukan negara sendiri dengan tindakan-tindakan yang menyanggahi budaya kita. Jangan kita jadikan budaya luar sebagai galang gantinya kepada adat dan budaya sendiri yang lebih tinggi dan berhemah.
Sanggupkah menggadai keharmornian antara kaum yang telah terjalin sekian lama? Sanggupkah mengundang pertelingkahan kaum yang hanya menjanjikan airmata dan pertumpahan darah? Sanggupkah kita lihat negara kita dicatur oleh negara luar yang langsung tidak memahami budaya kita?
Sejak kebelakangan ini banyak laman web dan blog mengutarakan artikel yang acapkali menghentam pentadbiran kerajaan khususnya Perdana Menteri, YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi dan parti Barisan Nasional (BN) yang dipengerusikannya. Lebih memilukan apabila isu-isu berbau perkauman dijadikan bahan penulisan kononnya membela golongan yang ditindas termasuk percubaan fitnah dengan memaparkan ketidakadilan oleh pihak kerajaan.
Mengapa prinsip-prinsip yang begitu agung dan cantik dalam Rukun Negara ini sanggup dikesampingkan oleh segelintir golongan rakyat kita ini? Adakah mereka lupa bahawa kita berjaya dan hidup harmoni berpaksikan kepada prinsip-prinsip tersebut?

Rabu, 22 Oktober 2008 11:05
Membina Sebuah Masyarakat yang Progresif

Kita bercita-cita hendak mewujudkan sebuahmasyarakat progresif yang mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi selaras dengan perkembangan teknologi terkini serta dunia tanpa sempadan dan era globalisasi. Dunia kini sedang menyaksikan perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi.
Masyarakat progresif yang hendak diwujudkan merupakan satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan kemajuan sains dan teknologi yang akhirnya akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju sebagaimana matlamat Wawasan 2020. Tetapi kemajuan tersebut tidak akan menjadikan rakyat negara ini terkeluar daripada batas-batas agama dan nilai-nilai ketuhanan.

Perkongsian ilmu….Rukun Negara MalaysiaKementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan MalaysiaSejak kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957, system pemerintahan demokrasi berparlimen yang dipilih oleh Malaysia telah berjalan dengan lancar sehingga kini. Sejarah pilihanraya hanya mencatat sedikit kecemaran pada tahun 1969 dalam pilihanraya keempat setelah merdeka apabila pihak pembangkang yang memperoleh sedikit peningkatan telah terpengaruh dengan emosi perkauman yang membabitkan perasaan marah kepada orang awam. Dan peristiwa pilihan raya tersebut berulang kembali pada pilihanraya ke 12 pada 2008.Mengapa peristiwa pilihanraya ke4 berulang kembali pada 2008???Mengapa berlakunya kecemaran pada pilihanraya ke4???Sedar atau xsedar, 13 Mei 1969 berlaku beberapa hari selepas tamatnya pilihanraya ke4!!!Rusuhan kecil telah berlaku di Kuala Lumpur akibat terlalu ghairah meraikan kemenangan oleh parti pembangkang. Sebelum impaknya merebak, kerajaan telah segera mengambil tindakan mengawal ketenteraman awam dengan mengisytiharkan darurat. Peristiwa rusuhan kecil ini telah mengorbankan 196 nyawa dan ia dikenali sebagai Peristiwa 13 Mei. Parlimen telah di gantung pada 16 Mei 1969 dan pemerintahan Negara di tadbir oleh Majlis Gerakan Negara ( MAGERAN ) yang diketuai oleh YAB Tun Abdul Razak.Mageran telah bertindak pantas dan cemerlang dengan menubuhkan beberapa majlis seperti Sekretariat Hal Ehwal Awam, Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundingan Negara. Agensi kerajaan ini telah membuat penyelidikan dan kajian untuk mengesan masalah dan punca berlakunya Peristiwa 13 Mei. Faktor utama penyebab adalah perpaduan dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Melalui Majlis Perundingan Negara dan Jabatan Perpaduan Negara, beberapa dasar telah di lancarkan. Dasar Perpaduan Negara di lancar menerusi Rukun Negara dan ekonomi menerusi Dasar Ekonomi Baru.Isu perpaduan kepada masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum adalah isu terpenting. MAGERAN yang ahli-ahlinya terdiri dari pelbagai kaum dan kepakaran telah menyusun program-program perpaduan. Unsur-unsur perpaduan negara di terapkan dalam semua bidang dan kegiatan seperti ekonomi, seni, politik, sosial dan di dalam dasar pelajaran, perkhidmatan, bahasa dan kesusateraan kebangsaan, seni dan muzik. Ia berkembang dan dikembangkan mengikut teras dan dasar yang tersirat dalam Rukun Negara.Rukun Negara telah di isytiharkan dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Rukun Negara di perkenalkan sebagai pengikat dan pembina perasaan dan semangat cintakan negara di kalangan rakyat. Segala aktiviti dan acara menyambut kemerdekaan pada tahun 1970 telah di isi dengan persembahan yang berteraskan Rukun Negara. Tema Muhibah dan Perpaduan di jadikan tema Hari Kemerdekaan dan Hari Kemerdekaan di namakan sebagai Hari Kebangsaan. Sebagai tonggak negara, Rukun Negara mengandungi prinsip-prinsip yang menjadi panduan untuk semua tindakan negara dalam membina satu masyarakat yang bersatu, demokrasi, adil, liberal dan progresif.Pada 23 Februari 1971 kerajaan berparlimen berfungsi semula dan Rukun Negara terus kekal sebagai panduan dan tonggak segala perancangan. Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah telah di bubarkan. Jabatan Perpaduan Negara yang bertanggungjawab telah memastikan Rukun Negara terus di masyarakatkan dan ianya telah di letakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jawatankuasa Muhibah juga telah ditubuhkan di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan kawasan bagi meneruskan usaha dan memainkan peranan dalam mengadakan program-program perpaduan berlandaskan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Rukun Negara.Rukun Negara pada dasarnya terbahagi kepada 2 bahagian iaitu cita-cita dan prnsip. Cita-cita yang termaktub di dalamnya ialah ke arahmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatmemelihara satu cara hidup demokratikmencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati bersama secara adil dan saksamamenjamin satu cara hidup yang liberalmelahirkan satu masyarakat progresif.Prinsip-prinsip Rukun Negara ialahKepercayaan kepada TuhanKesetiaan kepada Raja dan NegaraKeluhuran PerlembagaanKedaulatan Undang-UndangKesopanan dan KesusilaanRukun Negara merupakan falsafah dan ideologi negara hasil sumbangan pemimpin dan rakyat pelbagai kaum dari kepakaran yang tidak ternilai. Ia perlu di hayati oleh setiap warganegara yang cintakan keamanan dan keharmonian. Falsafah yang bernilai tinggi ini adalah perlu di ingati oleh setiap warganegara Malaysia bagi memastikan kelestarian dan kesesuaiannya sepanjang masa.Malaysia ialah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri dari pelbagai kaum. Berbagai-bagai corak nilai hidup sosial, kebudayaan dan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat kita yang pelbagai kaum ini di rumitkan pula oleh keadaan di mana golongan-golongan ekonomi tertentu terdiri dari kaum-kaum tertentu, bertempat di kawasan-kawasan tertentu. Faktor yang membelahbahagikan lagi masyarakat kita ialah jarak generasi yang jelas kelihatan.Ramai di antara kita tentu ingat lagi akan keraguan-keraguan sewaktu kita mencapai kemerdekaan di sebabkan oleh sifat dan corak masyarakat kita. Tetapi keazaman kita hendaklah membina satu bangsa Malaysia yang bersatupadu telah membangkitkan semangat rakyat kita berusaha sedaya upaya dengan di hadapi oleh rintangan-rintangan ini, untuk membina satu masyarakat di mana satu bangsa terdiri dari pelbagai kaum, agama dan kebudayaan akan kekal dan maju. Kita yakin bahawa keadaan kita yang pelbagai corak itu boleh menjadi satu sumber kekuatan kita.Penduduk-penduduk negara ini sudah beberapa keturunan hidup bersama-sama dalam suasana aman dan damai dengan menikmati kekayaan alam tanah air kita. Bersama-sama kita telah berusaha untuk mencapai kemerdekaan dan bersama-sama kita telah menentang beberapa pencerobohan terhadap keutuhan dan kemerdekaan negara kita. Secara berhati-hati tetapi pasti kita telah bersama-sama membina satu masyarakat dalam di mana setiap rakyat mendapat tempat dan kesempatan mencari kehidupan.Namun usaha-usaha kita membina Bangsa dan Negara telah di ganggu oleh kegiatan anasir-anasir perosak. Anasir-anasir ini terdapat di kalangan semua kaum. Dari semasa ke semasa sikap-sikap perkauman dan prasangka-prasangka perkauman yang terpendam telah diperguna dengan berbagai-bagai helah sehingga mengakibatkan berlakunya peristiwa-peristiwa perkauman. Peristiwa perkauman yang mengejutkan sekali ialah rusuhan yang telah berlaku pada 13 Mei 1969 di ibu kota.Semua faktor-faktor ini menunjukkan betapa perlunya kita berikhtiar semula dan melipatgandakan lagi usaha-usaha kita untuk membina Bangsa dan Negara.Tugas memperkukuh Bangsa dan Negara adalah tanggungjawab setiap rakyat. Tugas ini memerlukan satu penyusunan dan perlaksanaan dasar-dasar dan rancangan-rancangan yang sempurna, dinamik, kemas dan teratur. Kegiatan-kegiatan dalam lapangan politik, ekonomi, pelajaran, kemasyarakatan dan kebudayaan mestilah diselaraskan dengan tujuan perpaduan Bangsa dan Negara.Inilah tugas yang mustahak sekali kita hadapi dan bagaimana kita bertindak menghadapi cabara ni akan menentukan sama ada boleh atau tidak sebagai satu Bangsa dan Negara yang akan wujud kekal dan berjaya . Kita sekarang perlu memperbaharui tekad kita menuju kepada tujuan-tujuan tertentu-tertentu , tujuan –tujuan yang akan melahirkan kepentingan bersama dan perasaan keperibadian bangsa yang sama.Adalah jelas bahawa jalan di hadapan kita tidak luput dari persoalan-persoalan. Bagaimanapun hal ini janganlah menjadi halangan kepada kita. Kehidupan memang penuh dengan persoalan-persoalan. Semua itu bergantung kepada kita. Jika kita dapat menghadapi cabaran-cabaran zaman kita ini dan menggunakan satu peluang nescaya kita akan muncul sebagai satu Bangsa dan Negara yang lebih kukuh dan padu, di satukan oleh kenangan sejarah, kenangan kejayaan dan kesusahan yang kita warisi bersama, serta bertambah yakin akan kesanggupan kita di masa hadapan dan sedia bersama bergerak maju untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi lagi.Dalam usaha kita mencapai tujuan ini kita akan berpandu kepada prinsip-prinsip tertentu yang lahir dari sejarah yang sama,melambangkan saintis fikiran dan perasaan dan termaktub dalam Perlembagaan kita. Tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip ini yang dapat diterima oleh semua dan dapat di gunakan untuk semua akan menjadi ikatan yang menyatupadukan kita. Tujuan-tujuan yang diterima sepenuhnya oleh Bangsa dan Negara kita ini serta prinsip-prinsip yang akan membimbing gerak langkah kita akan bersama menjadi Rukun Negara.